Locologo
Multidisciplinaire Praktijk

Psychologie - Logopedie

Plezantstraat 66 en 62
9100 Sint-Niklaas

Telefonisch bereikbaar:
maandag van 14- 15u
woensdag van 11- 12u.

Tel: 03 296 92 96

Parking:

Kasteelstraat 147
9100 Sint-Niklaas
—> Opgelet: gelieve enkel de voorbehouden plaatsen voor Locologo te gebruiken!

Home » LOGOPEDIE » WERKWIJZE

WERKWIJZEHet anamnesegesprek

Aanvankelijk wordt onze samenwerking opgestart met een anamnesegesprek. Hier zullen vragen worden gesteld over de aanmeldingsklacht en de voorgeschiedenis van de cliënt. Tijdens dit gesprek zal er ook uitleg gegeven worden over enkele praktische zaken zoals de tarieven, de terugbetaling, afspraken binnen de praktijk, onze werkwijze…

Het onderzoek

Vervolgens wordt het onderzoek georganiseerd. Wij brengen de klacht in kaart aan de hand van genormeerde onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek worden in een verslag gegoten. Dit verslag overlopen we samen met u in een adviesgesprek. Indien logopedische therapie wordt aangeraden en u hiermee akkoord gaat, maken we afspraken om de therapie op te starten. De behandeling wordt vastgelegd in een therapieplan op maat van de cliënt.

De behandeling

Wanneer het nodige papierwerk in orde werd gebracht, kan de behandeling van start gaan. Deze kan plaats vinden op de praktijk, aan huis of op school (in samenspraak met leerkrachten en directie). Deze keuze wordt gemaakt naargelang wat het meest haalbaar is op dat moment voor alle partijen. Een therapiesessie duurt telkens 30 of 60 minuten, met een frequentie van 1 à 2 keer per week. De frequentie wordt bepaald a.d.h.v. de resultaten die blijken uit het onderzoek. In onze behandeling stellen we een speelse aanpak voorop. We zijn er steevast van overtuigd dat er in een speelse en gemoedelijke omgeving meer ruimte is voor het maken van fouten. In therapie zijn het tenslotte die fouten waaraan we samen zullen werken.DOELGROEP >
TARIEVEN >
TYPLES EN STUDIEBEGELEIDING >
WIE ZIJN WIJ >
MAAK EEN AFSPRAAK >