Locologo
Multidisciplinaire Praktijk

Psychologie - Logopedie

Plezantstraat 66
9100 Sint-Niklaas

Telefonisch bereikbaar:
maandag van 14- 15u
woensdag van 10- 11u.

Tel: 03 296 92 96

Parking:

Kasteelstraat 147
9100 Sint-Niklaas
(Voorbehouden plaatsen ‘Locologo')

Home » LOGOPEDIE » WERKWIJZE

WERKWIJZE
HET ONDERZOEK

Aanvankelijk wordt onze samenwerking opgestart met een anamnesegesprek. Hier zullen vragen worden gesteld over de aanmeldingsklacht en de voorgeschiedenis van de cliënt. Tijdens dit gesprek zal er ook uitleg gegeven worden over enkele praktische zaken zoals de tarieven en de terugbetaling. Vervolgens wordt het onderzoek georganiseerd. Wij brengen de klacht in kaart aan de hand van genormeerde onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek worden in een verslag gegoten. Dit verslag overlopen we samen met u. Indien logopedische therapie wordt aangeraden en u hiermee akkoord gaat, maken we afspraken om de therapie op te starten. Tot slot stellen we een therapieplan op maat van de cliënt.

 

DE BEHANDELING

Dan gaat de behandeling van start. Deze kan plaats vinden op de praktijk, aan huis of op school (in samenspraak met leerkrachten en directie). Dit naargelang uw eigen voorkeur en praktisch het meest mogelijke voor beide partijen. Therapie duurt telkens 30 minuten of 60 minuten, met een frequentie van 1 à 2 keer per week. In onze behandeling stellen we een speelse aanpak voorop. We zijn er steevast van overtuigd dat er in een speelse en gemoedelijke omgeving meer ruimte is voor het maken van fouten. In therapie zijn het tenslotte die fouten waaraan we samen zullen werken. “Een fout begaan, is een extra ervaring opgedaan!”


DOELGROEP >
TARIEVEN >
TYPLES EN STUDIEBEGELEIDING >
WIE ZIJN WIJ >
MAAK EEN AFSPRAAK >